Biletkart-redigering

Lèt deg laga eit biletkart med lenkjeområde (hotspots) på eit bilete eller ei gruppe av bilete. Eit biletkart er eit bilete med ulike område som kan lenkjast til kvar sine adresser.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Biletkart (finst òg i sprettoppmenyen til det valde objektet)


Leggja til klikkbare område i bilete

Du kan teikna tre slags lenkjeområde: rektangel, ellipsar og mangekantar. Når du trykkjer på eit lenkjeområde, vert nettadressa opna i nettlesarvindauget eller i ramma du vel. Du kan òg velja teksten som skal vistast når musepeikaren er på lenkjeområdet.

Bruk

Ta i bruk endringar du har gjort på biletkartet.

Ikon

Bruk

Opna

Opna ei biletkart-fil av typen MAP-CERN, MAP-NCSA eller SIP StarView.

Ikon

Opna

Lagra

Lagra biletkartet i formatet MAP-CERN, MAP-NCSA eller SIP StarView.

Ikon

Lagra

Vel

Vel eit lenkjeområde på biletet for å endra på det.

Ikon

Vel

Rektangel

Teikna eit rektangulært lenkjeområde ved å dra det ut i biletet. Etterpå kan du skriva inn adressa og teksten for lenkjeområdet for så å velja ramma du vil opna nettadressa i.

Ikon

Rektangel

Ellipse

Teikna eit lenkjeområde forma som ei ellipse ved å dra det ut i biletet. Etterpå kan du skriva inn adressa og teksten for lenkjeområdet og velja ramma du vil opna nettadressa i.

Ikon

Ellipse

Mangekant

Teikna eit mangekant-forma lenkjeområde på biletet. Trykk i biletet der du vil ha eit hjørne. Dra peikaren til der du vil ha neste hjørne og trykk der. Hald fram med dette til du har teikna alle sidene i mangekanten. Når du er ferdig dobbeltklikkar du for å lukka mangekanten. Etterpå kan du skriva inn adressa og teksten for lenkjeområdet og velja ramma du vil opna nettadressa i.

Ikon

Mangekant

Frihandsmangekant

Teikna eit mangekanta lenkjeområde på frihand. Trykk på denne knappen og gå til det som skal verta lenkjeområdet. Teikna ei frihandslinje og slepp museknappen for å lukka forma. Etterpå kan du skriva inn adressa og teksten for lenkjeområdet og velja ramma du vil opna nettadressa i.

Ikon

Frihandsmangekant

Rediger punkt

Lèt deg endra forma på det valde lenkjeområdet ved å endra festepunkta.

Ikon

Rediger punkt

Flytt punkt

Lèt deg flytta på festepunkta i det valde lenkjeområdet.

Ikon

Flytt punkt

Set inn punkt

Legg til eit festepunkt der du trykkjer på omrisset av lenkjeområdet.

Ikon

Set inn punkt

Slett punkt

Slett det valde ankerpunktet.

Ikon

Slett punkt

Valde

Skrur av eller på lenkjinga av lenkjeområda du har valt. Eit inaktivt lenkje-område er gjennomsiktig.

Ikon

Valde

Makro

Lèt deg velja ein makro som skal køyra når du trykkjer på lenkjeområdet i ein nettlesar.

Ikon

Makro

Eigenskapar

Let deg endra på eigenskapane til lenkje-området du har vald.

Ikon

Eigenskapar

Adresse:

Skriv inn adressa til fila som skal opnast når det vert trykt på det valde lenkjeområdet. Viss du vil gå til eit anker i dokumentet, må adressa vera utforma på denne måten: «file:///C/dokumentnamn#ankernamn».

Tekst:

Teksten du skriv inn her vert vist når du flyttar musepeikaren over lenkjeområdet i nettlesaren. Skriv du ikkje noko her, vert adressavist.

Ramme:

Skriv inn namnet på målramma som du vil opna nettadressa i. Du kan òg velja eit standardnamn for ramma frå lista.

Liste over rammetypar

Biletvising

Viser biletkartet, slik at du kan klikka og redigera lenkjeområda.