Klipp ut

Fjernar og kopierer utvalet til utklippstavla.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Klipp ut

+ F7

På verktøylinja Standard, trykk

Ikon

Klipp ut