Gjenta

Gjentar den siste handlinga. Denne kommandoen er tilgjengeleg i Writer og Calc