Angra

Angrar den siste kommandoen eller oppføringa du skreiv inn. For å velja kommandoen du vil angra, trykkjer du på pila ved angra-knappen på standardlinja.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Angra

+ F7

På ei av verktøylinjene Standard eller Tabelldata, trykk

Ikon

Angra


Tipsikon

For å endra kor mange kommandoar du kan angra, gå til Opna avanserte innstillingar og endra verdien for /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


Merknadsikon

Nokre kommandoar (for eksempel redigering av stilar) kan ikkje angrast.


Tipsikon

Du kan angra kommandoen «Angra» ved å velja «Rediger → Gjenopprett».


Om angrekommandoen i databasetabellar

Når du arbeider med databasetabellar kan du berre angra den siste kommandoen.

Åtvaringsikon

Viss du endrar innhaldet av ein datapost i ein databasetabell, som ikkje har vorte lagra, og deretter bruker kommandoen Angra, vert dataposten sletta.


Om angra-kommandoen i presentasjonar

Angrelista vert sletta når du bruker eit nytt oppsett til eit lysbilete.