Send dokument som e-post

Opnar eit nytt vindauge i standardprogrammet for e-post med det gjeldande dokumentet som eit vedlegg. Det oppsette filformatet vert brukt. Viss dokumentet er nytt og ikkje lagra, vil formatet som er spesifisert i → Last inn/lagre → Generelt verta brukt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Send → Dette dokumentet som e-post

Ikon

E-postdokument


Merknadsikon

Dersom dokumentet er i HTML-format, vil ikkje eventuelle bilete i dokumentet eller bilete det er lenkja til verte sende med i e-posten.