Lagra som mal

Lagra dokumentet som ein mal.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Malar → Lagra som mal


Namn på malen

Skriv inn eit namn på malen.

Malkategori

Vel ein kategori som den nye malen skal lagrast i.

Set som standardmal

Den nye malen vil verta brukt som standardmal.