Generelt

Inneheld grunnleggjande informasjon om fila.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Fil → Eigenskapar → Generelt


Fil

Viser filnamnet.

Type:

Viser filtypen for det gjeldande dokumentet.

Plassering:

Viser stien og namnet på mappa der fila er lagra.

Storleik:

Viser storleiken på dokumentet i byte.

Oppretta:

Viser dato, klokkeslett og forfattar då fila vart lagra første gong.

Endra:

Viser dato, klokkeslett og forfattar då fila sist vart lagra i eit LibreOffice-filformat.

Mal:

Viser malen som vart brukt for å laga fila.

Digitalt signert:

Viser dato og klokkeslett for då fila sist vart digitalt signert og namnet på personen som signerte dokumentet.

Digital signatur

Opnar dialogvindauget Digitale signaturar, der du kan handsama digitale signaturar for dokumentet.

Sist skrive ut:

Viser dato, klokkeslett og brukarnamn då fila sist vart skriven ut.

Total redigeringstid:

Viser kor lenge fila har vore open for redigering sidan fila vart oppretta. Redigeringstida vert oppdatert når du lagrar fila.

Revisjonsnummer:

Viser kor mange ganger fila har vorte lagra.

Bruka brukarinformasjon

Lagrar fullt namn på brukaren saman med fila. Du kan endra namnet ved å velja → LibreOffice → Brukarinformasjon.

Tilbakestill eigenskapane

Tilbakestill endringstidspunktet til null, datoen for oppretting av dokumentet til dagens dato og klokkeslett og versjonnummeret til «1». Endrings- og utskriftsdatoane vert også sletta.