Velkommen til hjelp for LibreOffice Draw

Arbeida med LibreOffice Draw

Hjelp til bruk av LibreOffice Draw

Funksjonar i LibreOffice Draw

Menyar, verktøylinjer og tastar i LibreOffice Draw

Menyar

Verktøylinjer

Snartastar for teikningar

Hjelp om hjelp

Hjelp visar til standardindstillingane for programmet på eit standar system. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor avvika for det programmet og systemet du bruker.

Hjelpevindauget i LibreOffice

Tips og utvida tips

Stikkord – Søk etter stikkord i hjelp

Søk – Søk i heile teksten

Handtera bokmerke

Innhald – Hovudemna i hjelp

Få hjelp