Kopla saman linjer

Når du koplar til linjer, vert linjer teikna mellom naboendepunkt.

Slik koplar du saman linjer:

  1. Merk to eller fleire linjer.

  2. Høgreklikk og vel Endra → Kopla til.

For å laga eit lukka objekt må du høgreklikka på ei linje og velja Lukk objekt.

Merknadsikon

Du kan berre bruka funksjonen Lukk objekt på samankopla linjer,frihandslinjer og på ikkje utfylte kurver.