Y-akse

Opnar dialogvindauget Y-akse, der du kan endra eigenskapane for Y-aksen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Akse → Y-akse / Sekundær Y-akse (i diagram)


Linje

Vel formateringa av den valde linja eller for dei linjene du vil teikna. Du kan også leggja til pilspissar på ei linje eller endra henne til eit diagramsymbol.

Teikn

Vel kva format og skrift du vil bruka.

Skalering

Skalerer det valde biletet.

Plassering

Styrer plasseringa av aksane.

Tal

Vel kva format som skal brukast på dei merkte cellene.

Justering

Endrar justeringa av aksar eller titlar.