Linja «Eigenskapar for teikneobjekt»

Verktøylinja Eigenskapar for teikneobjekt inneheld formaterings- og justeringsfunksjonar for objekta du vel i reknearket.

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Ikon

Linje

Pilstil

Opnar verktøylinja for pilspissar. Bruk symbolet til å velja stil for slutten av den valde linja.

Ikon

Pilstil

Linjestil

Vel den linjestilen du vil bruka.

Ikon

Linjestil

Linjebreidd

Vel breidda på linja. Du kan leggja til ei måleeining. Ein nullverdi gjev ei linje med ei breidd på ein piksel i mediet ho vert vist på.

Ikon

Linjebreidd

Linjefarge

Vel ein farge for linja.

Ikon

Linjefarge

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Ikon

Område

Bakgrunnsfarge

Vel den fylltypen du vil bruka på teikneobjektet.

Ikon

Områdestil/fyll

Roter

Roter objektet.

Ikon

Roter

Endra forankring

Let deg byta mellom ulike måtar å forankra eit objekt til dokumentet på.

Opna verktøylinja for skjemautforming og trykk

Ikon

Endra forankring

Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

Ikon

Flytt fremst

Flytt bakarst

Flyttar det valde objektet bakerst slik at det ligg bak alle andre objekt.

Ikon

Flytt bakarst

Til forgrunn

Flyttar objektet framom teksten.

Ikon

Til framgrunnen

Til bakgrunnen

Flyttar objektet bak teksten.

Ikon

Til bakgrunnen

Justering

Endrar justeringa av valde objekt.

Ikon

Justering