Verktøylinjer

Denne undermenyen viser kva for verktøylinjer som finst i rekneark.Dette er ei oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengeleg i alle LibreOffice-program.

Formateringslinja

Formateringslinja inneheld grunnleggjande funksjonar for å bruka manuell formatering.

Verktøylinja

Bruk verktøylinja for å få tilgang til ofte brukte funksjonar.

Formellinja

Bruk denne linja til å skriva inn formlar.

Teiknelinja

Teiknelinja inneheld ofte brukte redigeringsverktøy. Trykk på pila ved sida av eit ikon for å opna ei verktøylinje som inneheld fleire funksjonar.

Biletlinja

Biletlinja vert vist når du set inn eller merkjer eit bilete i eit ark.

Linja «Eigenskapar for teikneobjekt»

Verktøylinja Eigenskapar for teikneobjekt inneheld formaterings- og justeringsfunksjonar for objekta du vel i reknearket.

Tekstformateringslinja

Tekstformateringslinja som vert vist når skrivemerket er i eit tekstobjekt (for eksempel ei tekstramme eller ei teikning) inneheld formaterings- og justeringfunksjonar.

Linja for førehandsvising av sida

Linja Førehandsvis sida vert vist når du vel Fil → Førehandsvising av utskrift.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om det gjeldande reknearket.

Set inn

Trykk på pila ved sidan av ikonet for å opna verktøylinja Set inn. Der kan du finna bilete og spesialteikn du kan bruka i dette arket.

Klassifiseringslinje

Klassifikasjonslinjen inneheld verktøy for å sikra handsaminga av dokumentet

Verktøylinja for klassifisering inneheld listeboksar som hjelper deg å setja tryggingsnivå for dokumentet i høve tilBAF-kategoriretningslinjene ogBAILS-nivå. LibreOffice legg til tilpassa felt i dokumenteigenskapane (Fil → Eigenskapar, fana for tilpassa felt) for å lagra klassifiseringsretningslinjene som metadata for dokumentet.

Gå til menyen Vis → Verktøylinjer og velKlassifisering