Velkommen til hjelp for LibreOffice Calc

Arbeida med LibreOffice Calc

Hjelp til bruk av LibreOffice Calc

LibreOffice Calc-funksjonar

Liste over funksjonar etter kategori

Bruka diagram i LibreOffice

Menyar, verktøylinjer og tastar i LibreOffice Calc

Menyar

Verktøylinjer

Snartastar for rekneark

Hjelp om hjelp

Hjelp visar til standardindstillingane for programmet på eit standar system. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor avvika for det programmet og systemet du bruker.

Hjelpevindauget i LibreOffice

Tips og utvida tips

Stikkord – Søk etter stikkord i hjelp

Søk – Søk i heile teksten

Handtera bokmerke

Innhald – Hovudemna i hjelp

Få hjelp