Sjølvvalde funksjonar

Du kan bruka sjølvvalde funksjonar i LibreOffice Calc på desse måtane:

Lage ein funksjon med LibreOffice Basic

 1. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → LibreOffice Basic.

 2. Vel Rediger for å få opp Basic-IDE-en.

 3. Skriv inn funksjonskoden. I dette eksempelet lagar vi ein VOLUM(a; b; c)-funksjon som reknar ut volumet til ein rektangulært figur med lengda, breidd b og høgd c:

  Function VOL(a, b, c)
  VOL = a*b*c
  End Function

 4. Lukk Basic-utviklingsmiljøet.

  Funksjonen vert automatisk lagra i standard-modulen og er nå tilgjengeleg. Viss du bruker funksjonen i eit Calc-dokument som skal brukast på ein annan datamaskin, kan du kopiera funksjonen til Calc-dokumentet slik det er forklart i neste avsnitt.

Kopiere ein funksjon til eit dokument

I andre delen av «Laga ein funksjon med LibreOffice Basic» trykte du på Rediger i vindauget Makro. Som standard er modulen Mine makroar → Standard → Modul1 vald i Makro frå. Biblioteket Standard er lagra lokalt i brukarmappa.

Viss du vil kopiere den sjølvlaga funksjonen til eit Calc-dokument, gjer du det slik:

 1. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → LibreOffice Basic .

 2. I feltet Makro frå vel Mine makroar → Standard → Modul1 og trykk på Rediger.

 3. Marker kjeldekoden i Basic-utviklingsmiljøet og kopier den til utklippstavla.

 4. Lukk Basic-utviklingsmiljøet.

 5. Vel Verktøy → Makroar → Organiser makroar → LibreOffice Basic .

 6. Vel (Namn på Calc-dokumentet) → Standard → Module1 i feltet Makro frå. Trykk på Rediger.

 7. Lim innhaldet av utklippstavla inn i Basic-utviklingsmiljøet for dokumentet.

Bruka ein sjølvvald funksjon i LibreOffice Calc

Når du har laga funksjonen VOLUM(a; b; c) i Basic-utviklingsmiljøet, kan du bruka han på same måte som innebygde funksjonar i LibreOffice Calc.

 1. Opna eit Calc-dokument og skriv inn tal for funksjonsparametera a, b og c i cellene A1, B1 og C1.

 2. Plasser markøren i ei anna celle og skriv inn dette:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funksjonen vert rekna ut og resultatet vert vist i den valde cella.