Skrive tekst med fleire linjer

  1. Du set inn eit manuelt linjeskift ved å trykkja på tastekombinasjonen + Enter. Denne snarvegen kan brukast direkte i ei celle eller i innskrivingslinja. Innskrivingslinja kan utvidast til fleire linjer ved å trykkja Pil-ned-knappen til høgre.

Dersom du vil at teksten automatisk skal brytast ved den høgre kanten i cella, gjer du slik:

  1. Merk alle cellene der du vil at teksten skal bryast ved den høgre kanten.

  2. Slå på Bryt tekst automatisk i Format → Celler → Justering og trykk OK.