>

Endra radhøgd eller kolonnebreidd

Du kan endre høgda på rader med musa eller via eit dialogvindauge.

Merknadsikon

Det som vert omtalt her for rader og radhøgd, gjeld også for kolonnar og kolonnebreidd.


Bruka musa til å endra radhøgd eller kolonnebreidd

Bruka eit dialogvindauge til å endra radhøgd eller kolonnebreidd

  1. Trykk på rada slik at den får fokus.

  2. Opna sprettoppmenyen til overskrifta på venstre side.

    Her kan du sjå kommandoane Radhøgd og Beste radhøgd. Trykk på ein av dei for å opna eit dialogvindauge.