Oppdaterer pivotdiagram

Viss dataane i kjeldearket er endra, må du oppdatere pivottabellen for å oppdatera pivotdiagrammet. Slik oppdaterer du pivottabellen (og dermed pivotdiagrammet):

Opna fil med eksempel: