Bruka automatisk formatering på eit markert celleområde

Du kan bruka autoformatering for raskt å ta i bruk eit format på eit ark eller eit markert celleområde.

Slik bruker du autoformat på eit ark eller eit markert celleområde

 1. Marker cellene, også kolonne- og radoverskriftene, som du vil formatera.

 2. Vel Format → Autoformatering.

 3. For å velja kva eigenskapar som skal brukast i autoformat, trykk Fleire.

 4. Trykk OK.

  Formatet vert brukt på det markerte celleområdet.

Merknadsikon

Dersom du ikkje ser noko endring i fargen på celleinnhaldet, vel Vis → Verdimerking.


Å definere eit autoformat for rekneark

Du kan definere ei autoformatering som er tilgjengeleg for alle reknearka.

 1. Formatera eit ark.

 2. Rediger Rediger → Merk alt.

 3. Vel Format → Autoformatering.

 4. Klikk på Legg til.

 5. Skriv inn eit namn på formatet i Namn i innskrivingsboksen Legg til autoformat.

 6. Trykk OK.