Set inn celler

Trykk på pila ved siand av ikonet for å opna verktøylinja Set inn celler. Frå den kan du setja inn celler, rader og kolonnar i arket.

Verktøylinjeknapp:

Ikon

Set inn celle

Du kan velja mellom desse knappane:

Set inn celler nedanfor

Flyttar innhaldet i det merkte området nedover ved innsetjing av celler.

Ikon

Set inn celler nedanfor

Set inn celler til høgre

Flyttar innhaldet i det merkte området til høgre ved innsetjing av celler.

Ikon

Set inn celler til høgre

Rader

Set inn ei heil rad. Rada vert plassert i området du har valt.

Ikon

Set inn rader

Kolonnar

Set inn ei heil kolonne. Det vert set inn like mange kolonnar som det er merkte kolonnar.

Ikon

Set inn kolonnar