Set inn

Trykk på pila ved sidan av ikonet for å opna verktøylinja Set inn. Der kan du finna bilete og spesialteikn du kan bruka i dette arket.

Verktøylinjeknapp:

Ikon

Set inn

Du kan velja mellom desse knappane:

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

Ikon

Flytande ramme

Spesialteikn

Gjer at brukaren kan setja inn teikn frå eit område med symbol funne i dei installerte skrifttypane.

Ikon

Spesialteikn

Frå fil

Set eit bilete inn i det gjeldande dokumentet

Ikon

Bilete

Lyd eller video

Set inn ei video- eller lydfil i dokumentet.

Lyd og video


Formel

Set inn ein formel i dokumentet.

Ikon

Formel

Diagram

Ikon

Diagram

OLE-objekt

Set inn eit OLE-objekt i dokumentet. OLE-objektet vert sett inn som ein lenkja eller eit innebygd objekt.

Ikon

OLE-objekt