Temaval

Legg ein formateringsstil på dei valde cellene. Stilane inneheld informasjon om skrift, ramme ogbakgrunnsfarge.

Ikon

Vel tema

Vel formateringstemaet du vil leggja til og trykk OK.

Velja tema for ark