Talformat frå cellestilen «Standard»

Bruk standard talformat på dei valde cellene.

Ikon

Talformat: Standard