ÅR

Returnerer det året som svarar til eit tal ut frå dei interne utrekningsreglane.

Syntaks

ÅR(Tal)

Tal viser den interne datoverdien for årstalet som skal returnerast.

Eksempel

=ÅR(1) returnerer 1899.

=ÅR(2) returnerer 1900.

=ÅR(33333,33) returnerer 1981.