VEKENR

VEKENR reknar ut vekenummeret ut frå den interne datoverdien slik han er definert i ODF (OpenFormula) og er kompatibel med andre reknearkprogram.

Programmet har støtte for to ulike nummereringssystem for vekenummer:

System 1: Den veka som inneheld 1. januar er den første veka i året og får nummeret 1.

System 2: Den veka som inneheld den første torsdagen i året er den første veka i året og vert veke nummer 1. Veke nummer 1 er såleis den veka som inneheld 4. januar. Dette er definert i ISO 8601, som også har bestemt at måndag den første dagen i veka.

Syntaks

VEKENR(Tal [;Modus])

Nummer er det interne datonummeret.

Modus bestemmer kva dag veka byrjar med og nummeringssystemet for veker. Parameteren er valfri. Dersom han manglar, vert han sett til 1.

1 = Søndag, system 1

2 = Måndag, system 1

11 = Måndag, system 1

12 = Tysdag, system 1

13 = Onsdag, system 1

14 = Torsdag, system 1

15 = Fredag, system 1

16 = Laurdag, system 1

17 = Søndag, system 1

21 = Måndag, system 2 (ISO 8601)

150 = Måndag, system 2 (ISO 8601, for å kunne brukast med Gnumeric)

Eksempel

=VEKENR(DATO(1995;1;1);1) returnerer 1

=VEKENR(DATO(1;1;95);2) returnerer 52. Dersom veka byrjar måndag, vil søndagen framføre høyre til det forrige året.

=VEKENR(DATO(1;1;1995);21) returnerer 52. Veke 1 byrja på måndag 02.01.1995.

=VEKENR(DATO(1;1;1999);21) returnerer 53. Veke 1 byrja på måndag 04.01.1999.