RÅSUBTRAKSJON

Subtraherer tal og gjev svaret utan å bry seg om små avrundingsfeil.

Syntaks

RÅSUBTRAKSJON(Minuend, Subtrahend1, Subtrahend2, …)

Dreg subtrahend(ane) frå minuenden utan å ta omsyn til avrundingsfeil. Funksjonen må brukast med minst to parameterar.

Eksempel

RÅSUBTRAKSJON(0,987654321098765, 0,9876543210987) returnerer 6,53921361504217E-14

RÅSUBTRAKSJON(0,987654321098765) returnerer Feil:511 (Manglande variabel) fordi RÅSUBTRAKSJON må ha minst to tal.