NO

Returnerer datoen og klokkeslettet til datamaskinsystemet. Verdien vert oppdatert når du reknar ut dokumentet på nytt eller kvar gong ein celleverdi vert endra.

Syntaks

NO()

NO er ein funksjon utan argument.

Eksempel

=NO()-A1 returnerer forskjellen melom datoen i A1 og datoen i dag (nå). Resultatet vert formatert som eit tal.