MÅNAD

Returnerer den månaden som svarar til ein gjeven datoverdi. Gjev månaden som eit heiltal mellom 1 og 12.

Syntaks

MÅNAD (tal)

tal er som tidsverdi eit desimaltal som månaden skal reknast ut for.

Eksempel

=MÅNAD(NO()) returnerer inneverande månad.

=MÅNAD(C4) returnerer 7 dersom du skriv inn 7.7.2000 i cella C4. (Datoverdien kan verta formatert annleis etter at du har trykt Enter).