IMSEKANT-funksjonen

Returnerer sekanten til eit komplekst tal. Sekant til eit komplekst tal kan uttrykkast med:

sec(a+bi)=1/cos(a+bi)

Resultatet vert vist i strengformat med teikna «i» eller «j» som ei imaginær eining.

Merknadsikon

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

IMSEC(Kompleks_tal)

Komplekst_tal er eit komplekst tal som sekant treng å reknast ut for.

Merknadsikon

Eit komplekst tal er eit strenguttrykk på forma «a + bi» eller «a + bj» der a og b er tal.
Viss komplekst tal er eit reelt tal (b=0), kan det vera anten eit strenguttrykk eller ein talverdi.


Åtvaringsikon

Funksjonen returnerer alltid ein streng med eit komplekst tal.
Dersom resultatet er eit komplekst tal der ein av delane (a eller b) er lik null, vert den delen ikkje vist.


Eksempel

=IMSEC("4-3i")
returnerer -0,0652940278579471 + 0,0752249603027732i.

=IMSEC(2)
returnerer -2,40299796172238 som ein streng. Den imaginære delen er lik null, så denne vert ikkje vist i resultatet

Opna fil med eksempel: