IMCSC- funsjonen

Returnerer cosekanten til eit komplekst tal. Cosekant til eit komplekst tal kan uttrykkast med:

csc(a+bi)=1/sin(a+bi)

Resultatet vert vist i strengformat med teikna «i» eller «j» som ei imaginær eining.

Merknadsikon

Denne funksjonen høyrer til Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

IMCSC(Kompleks_tal)

Komplekst_tal er eit komplekst tal som cosekant treng å reknast ut for.

Merknadsikon

Eit komplekst tal er eit strenguttrykk på forma «a + bi» eller «a + bj» der a og b er tal.
Viss komplekst tal er eit reelt tal (b=0), kan det vera anten eit strenguttrykk eller ein talverdi.


Åtvaringsikon

Funksjonen returnerer alltid ein streng med eit komplekst tal.
Dersom resultatet er eit komplekst tal der ein av delane (a eller b) er lik null, vert den delen ikkje vist.


Eksempel

=IMCSC("4-3i")
returnerer -0,0754898329158637 - 0,0648774713706355i.

=IMCSC(2)
returnerer 1,09975017029462 som ein streng. Den imaginære delen er lik null, så denne vert ikkje vist i resultatet

Opna fil med eksempel: