TIME

Gjevn timen som tilsvarer ein bestemt tidsverdi. Gjev timen som eit heiltal mellom 0 og 23.

Syntaks

TIME(Tal)

Tal, som ein tidsverdi, er det desimaltalet som timen skal reknast ut frå.

Eksempel

=TIME(NO()) returnerer inneverande time

TIME(C4) returnerer 17 dersom innhaldet i C4 = 17:20:00.

Sjå òg desse funksjonane:

ÅR, NO, MINUTT, MÅNAD, DAG, VEKEDAG.