Vel kjelde

Opnar ein dialog der du kan velja kjelda for pivottabellen og deretter lage tabellen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Pivottabell


Merking

Vel ei datakjelde for pivottabellen.

Aktuelt utval

Bruker dei valde cellene som datakjelde for pivottabellen.

Merknadsikon

Datakolonnene i pivottabellen bruker same talformatet som den første datarekka i det gjeldande utvalet.


Datakjelde som er registrert i LibreOffice

Bruker ein tabell eller ei spørjing i ein database som er registrert i LibreOffice som datakjelde for pivottabellen.

~Ekstern kjelde/grensesnitt

Opnar dialogvindauget Ekstern kjelde der du kan velja OLAP-datakjelda for pivottabellen.

Pivottabell dialogvindauge