Grupper

Slår saman cellene i det merkte celleområdet til ei gruppe av rader eller kolonnar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Grupper og disponer → Grupper.

F12

Verktøylinja trykkjer du på

Ikon

Grupper


Når du grupperer eit celleområde vert det vist eit grupperingssymbol i margen ved sida av gruppa. Klikk på symbolet om du vil gøyma eller visa grupperinga. Du kan oppheve grupperinga ved å velja Data → Grupper og disponer → Løys opp gruppe.

Ta med

Rader

Grupper dei merkte radene.

Kolonnar

Grupper dei merkte kolonnane.