Gøym detaljar

Gøymer detaljane til grupperte rader eller kolonnar som inneheld skrivemerket. Vel den merkte tabellen og så denne kommandoen for å gøyma alle dei grupperte radene eller kolonnane.

Marker den utheva tabellen for å visa alle gøymde grupper og vel deretter Data → Gruper og disponer – Vis detaljar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Grupper og disponer → Gøym detaljar