Autofilter

Filtrerer automatisk det merkte celleområdet og lagar boksar med ei liste i der du kan velja elementa du vil visa.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Data → Autofiltrering

På verktøylinja Verktøy eller verktøylinja Tabelldata klikk på

Ikon

Autofiltrering