Frys rader og kolonnar

Deler arket ved øvre venstre hjørne av den merkte cella. Området oppe til venstre vert fryst, slik at det ligg i ro medan du brukar rullefelta.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Frys celler → Frys rader og kolonnar


Frysa rader eller kolonnar som overskrifter