Formater celler

Let deg velja mellom mange ulike formateringsval eller til å velja celleeigenskapar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Celler


Tal

Vel kva format som skal brukast på dei merkte cellene.

Skrift

Vel kva format og skrift du vil bruka.

Justering

Bestemmer justeringsvala for innhaldet i den gjeldande cella eller dei gjeldande cellene.

Asiatisk typografi

Vel typografiinnstillingane for celler eller avsnitt i filer med asiatiske språk. For å slå på støtta for asiatiske språk, må du velja Verktøy → Innstillingar → Språkinnstillingar → Språk, og deretter kryssa av for Bruk for asiatiske språk under Forbetra skrivestøtte. Dei asiatiske typografiinnstillingane vert ignorerte i HTML-dokument.

Kantlinjer

Vel innstillingar for kantlinjene til valde objekt i Writer eller Calc.

Bakgrunn

Vel bakgrunnsfarge eller -bilete.

Cellevern

Vel kva slags vern dei merkja cellene skal få.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.