Funksjonar etter kategori

Denne bolken handlar om funksjonane i LibreOffice Calc. Dei ulike funksjonane er oppdelte i kategoriar i funksjonsvegvisaren.

Database

Dette avsnittet handlar om funksjonar med data sett opp som éi rad med data for éin post.

Dato og klokkeslett

Desse reknearksfunksjonane vert brukte for å setja inn og redigera datoar og klokkeslett.

Finansielt

Dette avsnittet inneheld dei matematiske finansfunksjonane i LibreOffice Calc.

Informasjon

Denne kategorien inneheld informasjonsfunksjonane.

Logisk

Denne kategorien handlar om dei logiske funksjonane.

Matematisk

Dette avsnittet indeheld dei matematiske funktsjonane i Calc.

Matrise

Dette avsnittet handlar om matrisefunksjonane.

Statistisk

Denne kategorien inneheld Statistikkfunksjonane.

Rekneark

Dette avsnittet inneheld ein omtale av reknearksfunksjonar med eksempel.

Tekst

Denne bolken handlar om Tekst-funksjonane.

Tillegg

I dette avsnittet vert nokre av dei tilgjengelege tilleggsfunksjonane forklarte.