Topptekst/botntekst

Gjer at du kan tilpassa og formatera topp- og botntekstar.

Dialogvindauget Topptekstar/botntekstar inneheld faner du kan bruka til å tilpassa topptekstar og botntekstar. Dersom det ikkje er merkt av i avkryssingsboksen Same innhald venstre/høgre i dialogvindauget Sidestil, vil det vera eigne faner for topptekst/botntekst på venstre- og høgresider.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Topp- og botntekst


Topptekst/botntekst

Definerer eller formaterer ein topptekst eller botntekst for ein sidestil.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.