Hjelp for LibreOffice Basic

I LibreOffice inneheld eit API (Application Programming Interface som kan brukast for å styre ulike komponentar i LibreOffice ved hjelp av ulike programmeringsspråk og LibreOffice SDK (Software Development Kit). Du kan finne meir (på engelsk) om API og SDK i LibreOffice på https://api.libreoffice.org.

Denne bolken forklarar dei vanlegaste funksjonane i LibreOffice Basic. Du kan finna meir utførleg informasjon (på engelsk) i OpenOffice.org BASIC Programming Guide på Wiki-en.

Arbeida med LibreOffice Basic

Programmering i LibreOffice Basic

Køyretidsfunksjonar

Opptak av makro

Laga eit dialogvindauge i Basic

Setja inn kontrollelement i dialogvindauget

Endra eigenskapane for kontrollar i dialogredigeringa

Opna eit dialogvindauge med makrokode

Programmeringseksempel for kontrollar i redigeringa av dialogvindauge.

Arbeida med VBA-makroar

Arbeida med VBA-makroar

Eksklusive VBA-funksjonar

LibreOffice interne Basic makrobibliotek

LibreOffice innstallerer eit sett med Basic makrobibliotek som kan kallast opp frå Basic-makroane dine.

Tools-bibliotek

Depot-biblioteket

Euro-biblioteket

FormWizard-biblioteket

Gimmicks-biblioteket

Schedule-biblioteket

ScriptBindingLibrary-bibliotek

Template-bibliotek

Hjelp om hjelp

Hjelp visar til standardindstillingane for programmet på eit standar system. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor avvika for det programmet og systemet du bruker.

Hjelpevindauget i LibreOffice

Tips og utvida tips

Stikkord – Søk etter stikkord i hjelp

Søk – Søk i heile teksten

Handtera bokmerke

Innhald – Hovudemna i hjelp