Input-funksjonen [VBA]

Returnerer den opne straumen frå inndata eller ei binærfil (streng).

Åtvaringsikon

Denne funksjonen eller konstanten er slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Returverdi:

String

Parameterar:

Tal: Nødvendig. Numerisk uttrykk som bestemmer kor mange teikn som skal returnerast.

#: Valfri.

FileNummer: Nødvendig. Eit gyldig filnummer.

Feilkodar

6 Overflyt

52 Ugyldig filnamn eller filnummer

62 Lesing etter filslutt (EOF)

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub