MonthName-funksjonen [VBA]

Funksjonen MonthName returnerer det lokale månadsnamnet for det gjevne månadsnummeret.

Åtvaringsikon

Denne funksjonen eller konstanten er slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])

Returverdi:

String

Parameterar:

Månad: Verdi frå 1 til 12, januar til desember, som bestemmer kva lokalt månadsnamn som skal returnerast.

Forkort: Valfri. Ein boolsk verdi som indikerer om namnet på månaden skal forkortast.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_MonthName

 Dim mBirthday as Integer

 mBirthday = 1

 print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)

End Sub