WeekdayName-funksjonen [VBA]

Funksjonen WeekdayName returnerer namnet på den oppgjevne vekedagen.

Åtvaringsikon

Denne funksjonen eller konstanten er slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

WeekdayName(Weekday as Integer [,Abbreviate as Boolean [,FirstDayofWeek as Integer]])

Returverdi:

String

Parameterar:

Vekedag: Verdi frå 1 til 7, mån­dag til søn­dag som vekedagnamnet skal finnast for.

Forkort: Valfri. Ein boolsk verdi som indikerer om namnet på vekedagen skal forkortast.

FørsteDagIVeka: Valfri. Bestemer kva dag som er den første i veka.

Første dagen i veka:

Namngjeven konstant

Verdi

Skildring

vbUseSystemDayOfWeek

0

Bruk API-innstillingane for nasjonal språkstøtte (NLS).

vbSun­day

1

Søndag (standard)

vbMonday

2

Måndag

vbTuesday

3

Tysdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Laurdag


Feilkodar

Ingen

Eksempel:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_WeekdayName

 Dim tgf as Integer

 tgf = 6

 print tdf &" "& WeekdayName(tgf,False,vbSunday)

End Sub