GlobalScope

Kjeldekodene og dialogane i Basic er organiserte i biblioteksystem.

I Basic:

I dialogar:

Begge LibraryContainers finst på programnivå og i alle dokument. I dokument-Basic vert LibraryContainers kalla opp automatisk. Viss du ønskjer å kalla opp globale LibraryContainers frå eit dokument, må du bruka nøkkelordet GlobalScope.

Syntaks:

GlobalScope

Eksempel:

Eksempel i dokument-Basic

' oppkall av Dialog1 i dokumentbiblioteket Standard

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

' oppkall av Dialog2 i programbiblioteket Library1

oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2