CreateUnoService-funksjonen

Instansierer ein UNO-service med ProcessServiceManager.

Syntaks:

oService = CreateUnoService( Uno service name )

Gå til https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html for å sjå ei liste (på engelsk) over tilgjengelege tenester.

Eksempel:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Denne koden brukar ei teneste for å opna eit dialogvindauge for opning av filer:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Please select a file")

  Print "vald fil: "+fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function