Environ-funksjonen

Returnerer verdiane av ein miljøvariabel som ein streng. Miljøvariablane er avhengige av kva operativsystem som er i bruk.

Syntaks:

Environ (omgjevnadar As String)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Omgjevnadar: Miljøvariabel som du ønskjer å returnere verdien av.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Mappe med temporære filer:"

End Sub