GetSystemTicks-funksjonen

Returnerer talet på «system-ticks». Denne funksjonen kan brukast for å optimalisera ulike prosessar.

Syntaks:

GetSystemTicks()

Returverdi:

Long

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Pausen vara"

End Sub