ConvertToURL-funksjonen

Konverterar eit systemfilnamn til ein fil-URL.

Syntaks:

ConvertToURL(filnamn)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Filenamn: Eit filnamn som ein streng.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

systemFile$ = "c:\mappe\mintekst.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$