UCase-funksjonen

Omformar små bokstavar i ein streng til store bokstavar.

Sjå også LCase-funksjonen.

Syntaks:

UCase (Tekst As String)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Text: Kva strenguttrykk som helst som skal omformast.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' returnerer "las vegas"

    Print UCase(sVar) ' returnerer "LAS VEGAS"

End Sub