RSet-uttrykket

Høgrejusterer ein streng inne i ein variabel, eller kopierer ein brukardefinert variabeltype til ein annan.

Syntaks:

RSet Tekst As String = Tekst eller RSet Variabel1 = Variabel2

Parametrar:

Tekst: Ein strengvariabel.

Tekst: Streng som skal høgrejusterast i strengvariablen.

Variabel1: Brukardefinert variabel som er målet for den kopierte variabelen.

Variabel2: Brukardefinert variabel som skal kopierast inn i ein annan variabel.

Viss strengen er kortare enn strengvariabelen, vil RSet høgrejustera strengen i strengvariabelen. Manglande teikn i strengen vert byt ut med mellomrom. Viss strengen er lenger enn strengvariabelen, vert overskytande teikn skøyfa og dei resterande teikna vert høgrejusterte i strengvariabelen.

Du kan også bruka uttrykket RSet for å tildela variablar av éin sjølvdefinert type til ein annan.

Dette eksemplet brukar uttrykka RSet og LSet for å endra venstre- og høgrejusteringa i ein streng.

Eksempel:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Høgrejusterer "SBX" i ein streng med 40 teikn

  ' Byter ut stjerner med mellomrom

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Venstrejusterer "SBX" i ein streng med 40 teikn

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub