LTrim-funksjonen

Fjernar alle mellomrom ved starten av strenguttrykket.

Syntaks:

LTrim (Tekst As String)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Tekst: Eit strenguttrykk.

Bruk denne funksjonen for å fjerna mellomrom først i eit strenguttrykk.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub